مرور برچسب

تشخیص سرطان تخمدان

تشخیص بیماری از روی اثر انگشت امکان پذیر است!

تحقیقات جدید نشان می دهد از اثر انگشت افزون بر کشف جرایم، می توان برای تشخیص بیماری های مختلف از جمله سرطان، آسم و دیابت بهره برد. طبیب من- زنانی که اثر انگشت خاصی دارند یعنی حلقه های کمتر و قوس های بیشتری دارند در معرض افزایش خطر…