مرور برچسب

تصمیم آگاهانه

آیا می‌توان قسمتی از ذهن را کاملا پاک کرد؟

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ مطالعات اخیر "دانشگاه پزشکی کلمبیا" و "دانشگاه مک گیل" نشان می‌دهد می‌توان برخی خاطرات خاص را پاک کرد بدون اینکه به خاطرات دیگر آسیبی رساند. در طول حوادث عاطفی یا دردناک، خاطرات کدگذاری…