مرور برچسب

تعادل الکترولیتی

رابطه چربی شکم و کاهش عمر مبتلایان به سرطان کلیه چیست؟

مطالعات محققان دانشگاه واشنگتن در سنت لوییس نشان می دهد، چربی ناحیه کمر و شکم سبب کاهش طول عمر زنان مبتلا به سرطان کلیه می شود. چنین اثری در مردان مبتلا به سرطان کلیه وجود ندارد. طبیب من- این مطالعه نشان می دهد توزیع چربی…