طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
قاضی‌زاده هاشمی:
وزیر بهداشت با بیان اینکه اگر فساد مالی برچیده شود، 90 درصد مشکلات حل می‌شود گفت: هیچ کیسه‌ای برای کسی ندوخته‌ایم.
عضو کمیسیون بهداشت مطرح کرد؛
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه موانع اقتصادی بسیاری در مسیر اجرای طرح تحول سلامت وجود دارد، تعدیل تعرفه‌ها را تنها راهکار ممانعت از توقف اجرای این طرح دانست.