طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
قائم مقام سازمان نظام پرستاری گفت: دلیل اجرا نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، همچنان نبود منابع مالی است.
قائم مقام سازمان نظام پرستاری؛
قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به بازگشت تعرفه پرستاری از شورای عالی بیمه، گفت: جامعه پرستاری تا دو هفته دیگر منتظر می ماند که سرنوشت این قانون تعیین تکلیف شود.
معاون پرستاری وزارت بهداشت ضمن تاکید بر از بین رفتن بیکاری در جامعه پرستاری از چگونگی تصویب تعرفه گذاری خدمات پرستاری در منزل خبر داد.