مرور برچسب

تعریف هوش

شما از کدام نوع هوش بهره می‌برید؟

مدارس عمدتا بر روی یک نوع خاص از هوش ما تاکید می‌کنند. این در حالی است که هوش ابعاد مختلفی دارد. اگر شما در زبان و یا ریاضی ضعیف هستید، ممکن است در موارد دیگری استعداد داشته باشید؛ اما پیش از اینکه این استعدادها را هوش بنامیم، بهتر است…