طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
مسئول مدیریت بهداشت محیط مناسبت ها و ایام خاص، در آستانه ماه مبارک رمضان از کنترل و بازرسی مستمر بهداشت محیطی از مراکز طبخ و عرضه مواد غذایی خبر داد.