طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
با رسیدن فصل بازگشایی مدارس معمولا سر گرم شدن به دیگر مسائل مثل خرید لباس و لوازم‌التحریر ما را از موضوعی بسیار مهم یعنی تغذیه دانش‌آموزان غافل میکند
وزیر بهداشت، گفت: از هر ۱۰ دانش آموز، یک نفر هر روز سوسیس و کالباس می خورد.