طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت:
عبداللهی گفت: در آلودگی هوا، همه گروه‌های سنی آسیب پذیر هستند و رعایت توصیه‌های تغذیه‌ای به سلامت مردم کمک می‌کند.
رژیم غذایی مناسب یکی از راه‌های موثر در کاهش اثرات منفی آلودگی هوا است.