طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
اهل فرهنگ معمولاً کمتر از دیگران به ضعف حافظه دچار می‌شوند و علت این امر شیوه منحصربه فرد مطالعه آنها است.
گوش دادن به نوعی موسیقی باعث بهبود تمرکز می‌شود، البته اثر آن بر حافظه نیز به تازگی از سوی یک تیم تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفته است.
آلزایمر نوعی اختلال عملکرد مغز است که شیوع آن در جهان سیر صعودی دارد. نتایج مطالعات اخیر از راه حلی تازه برای پیشگیری از این بیماری خبر می‌دهد.
نوشیدن آب این ریشه خوراکی به ویژه قبل از ورزش سبب خون‌رسانی بهتر به مغز شده و از این‌طریق در جوان‌سازی مغز موثر است.
بسیاری از افراد در روز تحت تاثیر عوامل استرس زا قرار می گیرند و همیشه به دنبال چیزی هستند که بتواند این استرس و خستگی را از آن ها دور کند.