طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
علاقه کودکان به درس ریاضی ارتباط مستقیمی با سبک رفتاری والدین دارد و هر قدر پدر و مادرها آگاهانه تر عمل کنند، در شیوه درس خواندن بچه ها کمتر با مشکل مواجه می شوند.