مرور برچسب

تقویت عملکرد سیستم ایمنی بدن

8 انتخاب برتر پزشکان از مواد اولیه غذایی

برای بسیاری از پزشکان این نکته محرز شده که بهترین راه برای تقویت انرژی، مبارزه با بیماری ها، و ... انتخاب موادی  است که نیروگاه های تغذیه ای هستند. طبیب من- به گفته محققان دانشگاه ایلینوی، 8 انتخاب برتر پزشکان در میان مواد اولیه غذایی از…