مرور برچسب

تلخی دهان

علت تلخی دهان چیست؟

بسیاری از افراد تجربه تلخی دهان را داشته‌اند؛ بهتر است بدانید که در صورتی تلخی دهان نگران کننده است که ناگهانی باشد و اثر آن تا مدت زمان زیادی باقی بماند. طبیب من- دهان به چند دلیل طعم تلخ خواهد داشت؛ یکی از آن‌ها…