طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
اگر این سه روشی که در ادامه به آن می پردازیم را رعایت کنید، از سن تان جوان‌تر به نظر خواهید آمد.
فن‌آوری جدیدی که می تواند طول ساختارهای DNA کوچک در سلول های سرطانی را تشخیص دهد، از سوی محققان کلید درمان بیماران مبتلا به سرطان خون نام گرفته است.