مرور برچسب

تلومر

چطور جوانتر از سن شناسنامه‌تان به نظر برسید؟

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ تقریبا تمام خانم ها تمایل دارند ظاهری جوانتر از سن شان داشته باشند. سن واقعی انسان با سلامتی کروموزوم های فرد ارتباط مستقیم دارد. «دیوید پلموتر» پزشک و نورولوژیست می‌گوید: «کلید جوان ماندن،…

افقی نو پیش روی سرطانی‌ها

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ فن‌آوری جدیدی که می تواند طول ساختارهای DNA کوچک در سلول های سرطانی را تشخیص دهد؛ کلید پیش‌بینی نتیجه بیماران مبتلا به دو نوع متفاوت از سرطان خون است. آزمایش جدید، در برابر روش های فعلی بسیار…