مرور برچسب

تمدد اعصاب

چرا دریا آرامش‌بخش است؟

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ اگر جزو افرادی هستید که بعد از یک هفته پرکار، آخر هفته خود را برای استراحت کنار دریا و ساحل می روید؛ خبر های خوبی برای شما داریم. نتایج مطالعه ای نشان می دهد گذراندن بخشی از زمان آخر هفته در…