مرور برچسب

تمرکز ذهن

تفاوت عمده بين مغز زنان و مردان!

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ ذهن آگاهی کیفیتی از هوشیاری است که انسان باید در تمام ساعات شبانه روز در هرموقعیتی که است سعی کند به آن دست یابد. مراقبه آگاهانه آغاز خوبی برای درک ذهن آگاهی است اما قصه همین جا تمام نمی شود و…