طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
دبیر علمی پنجمین سمینار تازه‌های الکترو‌تراپی مطرح کرد؛
دهقان گفت: از لیزر‌های کم توان (کم توان و پر توان) برای تسکین درد و التهاب و تسریع روند ترمیم در انواع زخم‌ها استفاده می‌شود.