مرور برچسب

تکنسین اورژانس

مراجعه ۲.۱ میلیون نفر به اورژانس بیمارستان ها

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ محمد آقاجانی معاون وزیر بهداشت گفت: در راستای ارتقاء سطح ارائه خدمات بهداشتی و درمانی برای هموطنان به ویژه در تعطیلات نوروز که با افزایش تردد مسافران مواجه هستیم، برنامه ریزی های دقیق و جامع برای…