مرور برچسب

رفع دردهای عضلانی

سفتی و درد ماهیچه‌ای را چگونه برطرف کنیم؟

به گزارش طبیب من به نقل از جام جم، در این حالت، هرحرکتی می‌تواند باعث شود درد تیر کشنده‌ای را در ناحیه پشت و کمر احساس کنید. چرا این اتفاق می‌افتد؟ عدم تعادل کلسیم و منیزیم ماهیچه‌ها برای استراحت به منیزیم و برای انقباض به کلسیم…