مرور برچسب

روابط زوجین

این کار را انجام دهید تا همسرتان سه‌سوته با شما آشتی کند!

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ بر اساس مطالعات جدید، محققان دریافتند تعهد عاطفی، بهترین روش برای ایجاد صلح و آرامش پس از دعوا و مشاجره برای زوجین است. اما تحقیقات نشان می دهد مرد و زن تمایل دارند این کار را متفاوت انجام دهند…

داروی بیهوشی از جنس دستان همسر

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ مطالعات نشان می دهد، تطبیق بولوژیکی بین افراد به روش های گوناگونی صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، هنگامی که افراد فیلمی را با هم تماشا می‌کنند، فعالیت مغزشان با یکدیگر هماهنگ می شود. یا هنگامی که…