مرور برچسب

روانشناسی کلمات

واژه ای جادویی که افراد موفق در گفتگو از آن زیاد استفاده می‌کنند!

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ یافته‌های جدید منتشر شده در مجله science، دیدگاه جدیدی را در رابطه با کلمه ساده "شما" و توانایی آن در کمک به درک تجارب منفی و معقول‌تر شدن این تجارب، در اختیار ما قرار می‌دهد. کلمه شما از کلمات…