مرور برچسب

روانی

مغز زندانی‌ها چه فرقی با مغز سایر افراد دارد؟

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ درون مغز یک دیوانه چه می گذرد؟ این سوالی است که سال های سال ذهن پژوهشگران، دانشمندان و خبرنگاران را به خود مشغول کرده است. اخیرا یک تیم پژوهشی در دانشگاه هاروارد، توانسته پرده از بخشی از ساز…

صاحبان این مشاغل به شریک زندگی‌شان خیانت می‌کنند!

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «سبک زندگی»؛ پی بردن به این موضوع که همسرتان به شما خیانت کرده می تواند یکی از ناخوشایندترین احساسات موجود در زندگی باشد و این تجربه عواقبی بیش از یک شکست عشقی را به دنبال دارد. مطالعات جدید در دانشگاه…