مرور برچسب

روان شناختی

افسردگی مادر تکامل شناختی کودک را تحت تاثیر قرار می دهد

 نتایج یک مطالعه نشان می دهد که افسردگی مادر تکامل شناختی و بهره هوشی کودک را تحت تاثیر قرار می دهد و این تاثیر تا 16 سالگی ادامه دارد. طبیب من- محققان دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو در آمریکا که این مطالعه را انجام داده اند،…

شخصیت پنهانی تان را از شیوه راه رفتن تان بشناسید

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ هر انسانی راه رفتن خاصی دارد و طرز راه رفتن افراد همانند ویژگی های اخلاقی و رفتاری انواع زیادی دارد. چگونگی قدم زدن انسان ها ، نشانی از ویژگی های جسمی و روحی آنها است .تحقیقات متعدد…