مرور برچسب

روحی

شخصیت پنهانی تان را از شیوه راه رفتن تان بشناسید

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ هر انسانی راه رفتن خاصی دارد و طرز راه رفتن افراد همانند ویژگی های اخلاقی و رفتاری انواع زیادی دارد. چگونگی قدم زدن انسان ها ، نشانی از ویژگی های جسمی و روحی آنها است .تحقیقات متعدد…