مرور برچسب

روز اهدای خون

ایثاری به رنگ خون/ انواع گروه خونی سازگار برای انتقال خون

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ ۹ مرداد روز انتقال خون، سالگرد تاسیس سازمان انتقال خون ایران است. در مرداد سال ۱۳۵۳ شمسی سازمان انتقال خون ایران با هدف سامان بخشیدن به وضع آشفته خون رسانی و به منظور ترویج فرهنگ اهدا، تهیه و…