مرور برچسب

روز جهانی ایمنی کار

هر گونه اقدام برای حفظ و ارتقاء سلامت نیروی کار، یک وظیفه ملی و قانونی است

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ به نقل از وبدا، دکتر سید حسن هاشمی در این پیام آورده است: «کار شایسته» تنها با برقراری و توسعه محیط های کار سالم و ایمن و حذف و کنترل عوامل و مخاطرات تهدیدکننده سلامت قابل حصول است. وزیر بهداشت…