مرور برچسب

روز ملی اهدای عضو

صدور آنلاین کارت اهدای عضو فراهم شد

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ بنابر اعلام انجمن اهدای عضو ایرانیان، متقاضیان می‌توانند از طریق آی دی "ehdayeozv_bot@" در سامانه ملی کارت اهدای عضو ثبت نام و سایر افراد را هم به این اقدام انسان دوستانه دعوت کنند.