مرور برچسب

روز ملی مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان

بار مالی 100 میلیارد تومانی این بیماری‌ها روی دوش وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ از دیرباز انسان با حیوانات در ارتباط بوده و از آنها استفاده می‌کرده است. بسیاری از این حیوانات اهلی بوده و همین ارتباطات گاهی موجب انتقال بیماری هایی از حیوان به انسان شده است. شاید در گذشته این…