مرور برچسب

روش های آشتی

این کار را انجام دهید تا همسرتان سه‌سوته با شما آشتی کند!

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ بر اساس مطالعات جدید، محققان دریافتند تعهد عاطفی، بهترین روش برای ایجاد صلح و آرامش پس از دعوا و مشاجره برای زوجین است. اما تحقیقات نشان می دهد مرد و زن تمایل دارند این کار را متفاوت انجام دهند…