مرور برچسب

رونمایی از طرح چادر در مراکز درمانی

توضیحات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان درباره «طرح پوشش چادر در مراکز درمانی»

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ علیرضا گنجعلی دبیر شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به انعکاس غیر واقعی اخبار مربوط به رونمایی از طرح چادر قابل استفاده در مراکز درمانی که در برخی فضاهای مجازی و کانال های خبری صورت…