مرور برچسب

رگه های سفید گوجه فرنگی

رگه های سفید رنگ در گوجه فرنگی نشانه رسوب فلزات نیست

به گزارش خبرنگار طبیب به نقل از ایرنا؛ محمد مهدی رزمجو، مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، ‌آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: 18 محصول عمده کشاورزی تحت پایش مداوم سنجش سموم و کودهای شیمیایی و فلزات است و گوجه فرنگی یکی…