مرور برچسب

مراقبت پرستاری

اعلام اسامی مراکز مجاز مشاوره و مراقبت‌های پرستاری در منزل؛ بزودی

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ محمد میرزابیگی در نشست خبری امروز معاونت پرستاری وزارت بهداشت، ضمن اشار به تصویب تعرفه‌های پرستاری در منزل در هیئت دولت گفت:  اینجا اگر معاونتی در وزرات بهداشت است، معاونت مراقبت‌های پرستاری است و…