طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
نائب رئیس انجمن رادیولوژی خبر داد:
کرمپور گفت: مسئولان به صورت ناعادلانه تعرفه های راديولوژی را كم كرده‌اند و مراکز تصویربرداری در آستانه ورشکستگی هستند.