طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران جزئیات مراحل درمانی آقای کیارستمی از 13 فروردین ماه 95 تا زمان رفتن این کارگردان به فرانسه را تشریح کرد.