مرور برچسب

پرتو پزشکی

مصوبه ای با عنوان پرداخت حق اشعه برای پرتوکاران نداریم

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ حق اشعه که کارکنان حوزه پرتوکاری، در سال 68 در مدت زمانی کوتاهی دریافت می کردند و پس از مدتی به مزایای سختی کار تبدیل شد اما این بار با گذشت مدت زمان طولانی، چند ماه پیش علی کاظمی، عضو کمیسیون…