مرور برچسب

پرخوری،

به این 12 دلیل پرخوری ممنوع!

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ همه ما حداقل یکبار در تعطیلات یا مناسبت خاص، اشتهایمان تحریک شده و پرخوری کرده‌ایم. این جمله هم زیاد به گوشمان خورده و دیگر تکراری شده اما عین حقیقت است: «ماچیزی هستیم که می‌خوریم». هرچه کیفیت و…