طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
در سال ۹۵؛
قائم مقام وزیر بهداشت گفت: با اجرای طرح تحول سلامت در کشور، هزینه های کمرشکن سلامت در ایران به حدود ۲.۴ درصد کاهش یافته است.