مرور برچسب

پرستاران

اولویت‌های سازمان نظام پرستاری در سال جدید

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ علی‌محمد آدابی رییس کل سازمان نظام پرستاری گفت: با اجرای برنامه «نشاط و تندرستی ویژه پرستاران کشور» از بروز حوادث ناگوار و وقایع تلخ مرگ پرستاران براثر کار زیاد جلوگیری شود. وی، تلخ‌ترین خاطره…