مرور برچسب

پرستار بیمارستانی

وزارت بهداشت در تربیت پرستار بیمارستانی قانون را دور می زند

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ حیدرعلی عابدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از نحوه اجرای طرح تربیت پرستار بیمارستانی انتقاد کرد و گفت: واقعیت آن است که هر گونه آموزش و تربیت پرستار باید در دانشکده هایی باشد که مصوب شورای عالی…