طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
قائم مقام وزارت بهداشت در گفتگو با طبیب من؛
قائم مقام وزارت بهداشت گفت: آمارهایی که در خصوص بیکاری پزشکان عمومی، مطرح می شود صحت ندارد و از منابع موثقی نیستند.