طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
یک مقام مسئول در سازمان غذا و دارو، اتمام و عملیاتی کردن سامانه جامع غذا و دارو را سر فصل فعالیت های این اداره کل در سال جدید عنوان کرد.