طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
محققان پروتئینی را کشف کرده‌اند که به سلول‌های لنفوسیت تی (T-cell) که با سلول‌های سرطانی مبارزه می‌کنند، کمک می‌کند.
برای مبارزه با عوارض بیماری های خودایمنی مانند آرتریت روماتوئید، لوپوس یا ورم مفاصل پسوریاتیک، پیروی از برخی رژیم های غذایی مناسب بسیار موثر به نظر می رسد.
احساس خواب آلودگی و یا برعکس بی‌خوابی مزمن مشکلی است که باعث بیماری افراد می‌شود.