طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
یک تیم تحقیقاتی موفق به درمان حرکات غیر ارادی چشم با استفاده از کاشت نوعی اندام مصنوعی آهنربایی درون چشم فرد بیمار شدند.