مرور برچسب

پروتز مغناطیسی

آهنرباهایی که درون چشم جا خوش می‌کنند/ سندرم «چشم رقصان» چیست؟

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ نيستاگموس یا لرزش چشم حركت ناگهانی و غير ارادی چشم ها است که معمولاً دو چشم را گرفتار و غالباً با نگاه به سمت ويژه ای تشديد پيدا می كند. بارزترين نشانه‌های باليني اين سندرم حركات سريع،…