طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
راز و رمزهای حرف زدن؛
دانشمندان در تحقیقات جدید خود از دلایل تمایل انسان برای صحبت کردن درباره خود پرده برداشته و ویژگی پرحرفی را بین آقایان و خانم‌ها مقایسه کردند.