مرور برچسب

پریود مردانه «IMS»

از «پریود مردانه» چه اطلاعاتی دارید؟

“آیا مردها هم عادت ماهیانه دارند؟” اگر به موضوع قاعده‌گی بعنوان دوره تغییرات شدید هورمونی نگاه کنیم جواب مثبت است و مردها هم دوره قاعدگی ماهانه دارند. طبیب من- دوره‌ای که در زنان به نام دوره ماهیانه یا قاعدگی شناخته می‌شود دوره تخریب و…