طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
بر اساس راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای پزشکی اعضای آن موظفند تا هر گاه فراخوانده شدند حضور پیدا کنند و تغییر نشانی محل خدمت خود را به نظام پزشکی اطلاع دهند
این‌‌ همان ماجرای پزشکان گمشده است، جماعتی که نخستین‌بار مسوولان نظام پزشکی گفتند تعدادشان ۱۱‌هزار نفر است ولی با گذشت زمان به رقم فعلی ۱۵‌هزار رسیده‌اند.
دبیر علمی شانزدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران گفت: مصرف خودسرانه دارو برای درمان اختلالات خواب عوارض زیادی را می‌تواند به همراه دارد.
نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت:
سخنگو وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در دولت یازدهم هزینه های پرداختی از جیب مردم کاهش یافته است از عدم بازگشت طرح تحول سلامت به عقب در دولت های بعدی خبر داد.