طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
پزشکی قانونی تهران اعلام کرد: در۳ ماه اول امسال ۲۹۴ مورد مرگ ناشی از تصادفات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی تهران ارجاع شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد کاهش یافته است.