مرور برچسب

پزشکی هسته ای

اولين مركز تشخيص نوعی از سرطان در كشور راه اندازى مى شود

بابک يوسفی مدير اجرايي پروژه مركز تصويربردارى ‏PET در گفتگو با خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ با اشاره به اينكه اين مركز اولين مركز تصويربردارى پزشكى هسته اى خصوصى در كشور است، گفت: اين مركز تصويربردارى پي از ايام ماه رمضان افتتاح مى شود…